piątek, 27 marzec 2015 12:39

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 2013 r.) 

W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie
pow. Sandomierski, tel./fax. 015 832 50 76, 832 58 40
www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:


„ Modernizacja instalacji odpylania kotła WR-7M nr-3 w kotłowni "Rokitek" w Sandomierzu."


Miejsce realizacji: Sandomierz ul. POW 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany): – 15.11.2015 r.

Wadium: 10 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:
Cena (koszt) – 80%.
Opinia techniczna – 20 % 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego 

lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta, fax, e-mail,skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Robert Piątek i Robert Sobieraj, Janusz Żmuda

tel. 15 832 58 80, 832 58 40 w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.
 
Termin składania ofert upływa dnia 05 maja 2015 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 maja 2015 r. o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
466
953
3603
4231
5914
19775
525278


Twoje IP54.80.173.217

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76