Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu zrealizowało w 2020 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą:


„Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia” - ul. Portowa 14a wraz     z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj"
o wartości 149 000 PLN, przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Kielcach

 

Zadanie dofinasowane ze środków z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

       Podstawowym celem Projektu jest produkcja energii elektrycznej w sposób ekologiczny. Powyższy cel ma poprawić stan powietrza atmosferycznego oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

PLANOWANE EFEKTY

Wskaźniki Produktu 

  • Zdolność wytwarzania energii elektrycznej – 43,83 MWh – rok docelowy 2021

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 33,53 ton równoważnika CO2 - rok docelowy 2021

 

W dniu 03.09.2020 w siedzibie PEC Sp z o.o. została podpisana umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp z Belso Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia” ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię elektryczną z energii słonecznej, jako odnawialnego źródła energii. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej obniży koszty zakupu energii elektrycznej na Kotłowni Stocznia i będzie przez wiele lat generowała oszczędności jako niewyczerpalne źródło energii. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeń środowiska.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu w 2018r. wyrejestrowało w Urzędzie Dozoru Technicznego kocioł węglowy WR-10, zainstalowany w kotłowni ,,Rokitek”. W związku z powyższym moc kotłów węglowych w kotłowni ,,Rokitek” zmniejszyła się z 25,6 MW do 14,0 MW. Redukcja mocy kotłów węglowych przyczyni się do zmniejszenia o 1/3 samochodowych dostaw węgla do kotłowni. Ilość samochodów dostarczających miał węglowy ulicą Polną zostanie tym samym zredukowana o 33%. Jednocześnie zmniejszenie mocy kotłowni ,,Rokitek” pozwoliło Spółce wyjść z obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Zawarte w Informatorze „Głos Sandomierza” informacje, których autorem jest Radny Miasta Sandomierza Pan Zbigniew Rusak, dotyczące PEC Sandomierz Sp. z o.o. są nieprawdziwe i nieścisłe. Publiczne rozpowszechnianie takich informacji szkodzi wizerunkowi firmy, a tym samym naraża PEC Sandomierz na utratę zaufania swoich Klientów.
WZYWAMY Radnego Pana Zbigniewa Rusaka do opublikowania w wydawanym przez Niego Informatorze SPROSTOWANIA oraz wydrukowania PRZEPROSIN za upublicznianie nieprawdziwych i nieścisłych danych. Ponadto skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w trybie art. 212 kodeksu karnego, który stanowi o przestępstwie zniesławienia.

Największa sandomierska kotłownia „Rokitek”, należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zaprzestała handlu uprawnieniami do emisji, szkodliwych dla środowiska, gazów cieplarnianych. Wpłynie to na obniżenie kosztów sprzedaży ciepła dla mieszkańców miasta.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zanotowało spore oszczędności z tytułu przystąpienia do grupy zakupowej paliwa gazowego i energii elektrycznej. Dzięki temu odbiorcy mogą płacić mniej za dostarczone ciepło.

W należącej do sandomierskiego PEC-u kotłowni „Rokitek”, w wyniku modernizacji, sprawność wytwarzania ciepła wzrosła z 76% do ponad 84%. Wiąże się to z modernizacją dwóch kotłów węglowych WR-5 na kotły WR-7M, obiegu wody w kotłowni oraz wprowadzaniem automatycznego systemu sterowania pracą kotłowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu realizuje inwestycje proekologiczne i efektywnościowe, zapewniające zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat przesyłania ciepła oraz ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery poniżej dopuszczalnych norm i decyzji. Dzięki temu możliwe są też obniżki cen produkowanego ciepła.

Z przyjemnością informujemy, że zostało zrealizowane przez nasze przedsiębiorstwo zadanie  ”Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby wody użytkowej i technologicznej na kotłowni Rokitek w Sandomierzu”.

Projekt „Likwidacja wymiennikowni grupowej w budynku przy ul. Baczyńskiego 2A w Sandomierzu i wykonanie przyłączy ciepłowniczych i indywidualnych kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych zasilanych dotychczas z wymiennikowni grupowej” o wartości 836.130 zł jest realizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w formie pożyczki  w kwocie 639 999 zł.

Projekt „Modernizacja kotła Wr-5 nr 1 w technologii ścian szczelnych oraz układów technologicznych i automatyki kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu” o wartości 2.568.418 zł został zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 633 000 zł. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
938
867
6350
7180
20098
30667
693704


Twoje IP35.172.111.71

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76