piątek, 29 czerwiec 2018 00:00

Kotłownia „Rokitek” wychodzi z sytemu handlu uprawnieniami do emisji.

Największa sandomierska kotłownia „Rokitek”, należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zaprzestała handlu uprawnieniami do emisji, szkodliwych dla środowiska, gazów cieplarnianych. Wpłynie to na obniżenie kosztów sprzedaży ciepła dla mieszkańców miasta.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów, emitowanych przez instalacje objęte systemem. W ramach wyznaczonego pułapu firmy otrzymują uprawnienia emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Co roku każde przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów, wystarczającą na pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym razie przedsiębiorstwu grożą wysokie kary.

Możliwość handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych od 2005 roku ma również kotłownia „Rokitek”. I o ile w początkowym okresie, czyli w latach 2005-2012 kotłownia „Rokitek” otrzymała darmowe uprawnienia do emisji, które jej wystarczały, o tyle w kolejnych latach, od 2013, do 2020 roku, ta ilość uprawnień sukcesywnie się zmniejszała, co zmuszało Spółkę do zakupu na rynku dodatkowych uprawnień. To generowało dodatkowe koszty, co wpływało też na ceny ciepła. W związku z tym, PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu rozpoczął procedurę „wyjścia” kotłowni Rokitek z sytemu handlu uprawnieniami. Wynika to również z tego, że w ostatnich latach zmniejszyła się zamawiana moc przez odbiorców ciepła, co ma związek z termomodernizacją ścian budynków i wymiany stolarki okiennej oraz znaczne ograniczenie zużycia ciepłej wody, natomiast nowi odbiorcy ciepła nie podłączali się do istniejącej sieci grzewczej. Spowodowało to konieczność modernizacji instalacji kotłowni, a koszty utrzymywania niewykorzystanej nominalnej mocy instalacji wpłynęły na podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia nominalnej mocy kotłowni „Rokitek”.

W związku z tym, łączna nominalna moc wprowadzona w paliwie do instalacji wynosi obecnie 16,57 MW, tym samym nie przekracza progu określonego dla ciepłowni na 20 MW i instalacja nie spełnia przesłanek objęcia systemem handlu emisjami. Dlatego Spółka wystąpiła do Starosty Sandomierskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych. Pod koniec maja 2018 roku starosta stwierdził wygaśnięcie zezwolenia.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
992
867
6404
7180
20152
30667
693758


Twoje IP35.172.111.71

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76