Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powstało w dniu 01.01.1992r. w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnobrzegu z siedzibą w Stalowej Woli na pięć odrębnych przedsiębiorstw, na podstawie Zarządzenia Nr 49 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 26 września 1991r.

Do 31.12.1991r. w ramach w/w wojewódzkiego przedsiębiorstwa istniał Zakład Energetyki Cieplnej Nr 2 w Sandomierzu z Obwodem Grzewczym w Opatowie.

W dniu 1 stycznia 1992r. na mocy Zarządzenia Nr 55 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 28 października 1991 roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. Nowe przedsiębiorstwo przejęło pracowników dotychczasowego Zakładu Energetyki Cieplnej Nr 2 w Sandomierzu.

Na wniosek Zarządu Miasta Sandomierza Wojewoda Tarnobrzeski wydał Decyzję z dnia 27.07.1993r. o komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu oraz przekazanie nieodpłatnie nieruchomości PEC na rzecz Gminy Sandomierz.

W dniu 1 lipca 1997r. na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 lipca 1994r. nr II/6/94, z dnia 20 lipca 1995r. nr XVIII/128/95 i z dnia 27 maja 1997r. nr LII/337/97 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu.

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (wg PKD2007):

PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów.
PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
PKD 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
PKD 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych.

PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.

PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.

PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej.

PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
332
1519
5699
7727
41557
34208
749371


Twoje IP3.215.79.204

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76