OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(DOSTAWA)

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 428 000 EURO

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu

Nr postępowania : 1/TR/DA/2023

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, tel. +48 15 832 58 40, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
 3. Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 2,5 tony”
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający  dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 4 do SWZ
  • Spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 5 do SWZ, dotyczące:
   • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
   • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
   • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   • zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia- nie spełnia”.

 1. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www. pecsandomierz.pl w zakładce platforma zakupowa.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 31.08.2023r.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2023r o godz. 1100.
 5. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w postaci elektronicznej na adres            e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
 6. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8 ,

 dnia   16 lutego 2023r o godz. 1110.

 1. Termin zawiązania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  • w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Pan  Michał Kozieł   tel. 15 832 58 40 w 35

                      e-mail: michal.koziel@pecsandomierz. pl    

                 Pan Tomasz Kamuda   tel. 15 832 58 40 w 35  kom. 728 947 843

 • w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia :

Pani Katarzyna Barańska  tel. 15 832 58 40 w. 34

                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
511
1048
2482
4255
28173
18786
1110028


Twoje IP3.236.207.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76