współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepiej Sp. z o.o. w Sandomierzu, informuje że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczenia ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wartość współczynnika na podstawie danych za 2022r. określono wzorem:

 

 

Kotłownia Rokitek

Wp,c =1,43

 

Wp.i

1,1

Hch, i

42342,11 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

32461,67 MWh

 

Kotłownia Stocznia

Wp,c =1,64

 

Wp.i

1,1

Hch, i

8964,92 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

6007,50 MWh

 

Źródło nr 3 

Wp,c =1,20

 

 

Wp.i

1,1

Hch, i

4911,45 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

4505,64 MWh

Źródło nr 4

Wp,c =1,04

 

 

Wp.i

1,1

Hch, i

3626,42 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

3830,87 MWh

 

Wp.i — współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,

Hch, i — ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do źródeł ciepła dostarczających ciepło do danej sieci ciepłowniczej, zarówno do kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kogeneracyjnych, liczoną jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub ilość ciepła wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, dostarczoną w ciągu roku do tej sieci ciepłowniczej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energetycznej dostarczania cieple, wyrażoną w MWh/rok,

Wel — współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli,

Ei — sumę ilości energii elektrycznej brutto, mierzonej na zaciskach generatorów, wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażonej w MWh/rok,

QK.I,— ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym jest sporządzana ocena

Obliczono w oparciu o metodologie określoną w Załączniku nr 4 pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Udział procentowy ciepła dostarczonego , w ciągu roku kalendarzowego, do danej seci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnych źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego aDH za rok 2022

  1. „Rokitek”

 

 

  1. „Stocznia”

 

Źródło nr 3

Źródło nr 4

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
36
245
3447
7000
5696
22049
1276793


Twoje IP3.233.221.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76