Administrator

PEC Sandomierz informuje , że wprowadza nowy cennik usług dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwo. Cennik wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r. 

Cennik usług dodatkowych*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

(dotyczy tylko klientów, zaopatrywanych w ciepło (C.W.U lub/i C.O.) przez PEC Sandomierz)

1.

Spuszczenie wody i ponowne napełnienie wewnętrznej instalacji c.o.

100,00 zł

2.

Odpowietrzenie wewnętrznej instalacji c.o.

70,00 zł

3.

Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego należącego do PEC Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w roku jest darmowe).

100,00 zł

4.

Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego/kontroli poprawności wskazań na polecenie Odbiorcy

30,00 zł

5.

Zmiana nastaw regulatorów pogodowych lub/i sprawdzenie poprawności działania automatyki w węźle cieplnym będącym własnością odbiorcy ciepła

100,00 zł

6.

Ponowne założenie plomb po zerwaniu lub naruszeniu przez odbiorcę na urządzeniach pomiarowych

150,00 zł

7.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( nie związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

50,00 zł

8.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

100,00 zł

9.

Uzgodnienie dokumentacji

100,00 zł

10.

Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilościowo-wartościowego dla jednego obiektu – za okres 12 miesięcy

100,00 zł

11.

Naprawa układu automatyki c.o. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

12.

Naprawa układu automatyki c.w.u. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

13.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

400,00 zł

14.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

500,00 zł

15.

Naprawa wewnętrznej instalacji c.o./c.w.u

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac

 

*Ceny usług nie obejmują kosztów materiałów

 

Pozostałe opłaty*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

1.

Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła cieplnego lub kotłowni

300,00 zł

2.

Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu przez Dostawcę

500,00 zł

3.

Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła lub kotłowni

500,00 zł

4.

Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni 

300,00 zł

5.

Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem PEC Sp. z o.o.

200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła

 

Wypożyczenie sprzętu **

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

 

1.

Zagęszczarka gruntu Honda PCX 500

100,00 zł / doba

2.

Koparko – ładowarka CASE 580 SR3

150 zł / h

3.

Minikoparka gąsienicowa JCB 8016 (młot hydrauliczny)

80 zł / h

 

 

*Do podanych cen netto należy doliczyć koszty podatku VAT

**Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć w siedzibie firmy, tj. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz co najmniej na 2 dni przed planowanym wypożyczeniem. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj sprzętu i czas wypożyczenia.

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.77.2022.CW z dnia 14 lipca 2022r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu.

Ceny i stawki opłat zatwierdzone w taryfie wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

(Decyzja i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

poniedziałek, 23 maj 2022 00:00

DZIEŃ DZIECKA

wtorek, 12 kwiecień 2022 00:00

Informacja

 

               W związku z wypowiedzeniem przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu umowy na eksploatację i konserwację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w n/w budynkach, PEC Sandomierz informuję, że od dnia 01.05.2022r. przestaje świadczyć następujące usługi :

 

a) w sezonie grzewczym:

- rutynowe czynności eksploatacyjne zapewniające sprawne działanie instalacji,

- przyjmowanie zgłoszeń w zakresie awarii i nieprawidłowości w ogrzewaniu,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości.

 

b) po sezonie grzewczym:

- bieżące usuwanie awarii oraz czynności związane z robotami konserwacyjnymi, remontowymi i modernizacyjnymi.

- dokonywanie przeglądów instalacji i zgłaszanie potrzeb remontowych

W/w usługi oraz awarię należy zgłaszać do PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu.

 

Rozwiązanie umów dotyczy następujących budynków:

 • Czachowskiego 9,14
 • Króla 6,8
 • Żółkiewskiego 3C
 • Mickiewicza 11,17,19,21,25,27,31,35,37
 • Słowackiego 4,5,13,15,16,20,22,28
 • Koseły 1,2,3,4,10
 • Ogrodowa 6
 • Portowa 18,20,22,26
 • Baczyńskiego 9
 • Opatowska 1,2A,4,5,6,7,11,13,15,17
 • Rynek 2,3,3A,4,6,7,8,9,11,13, 15,18,20,21,22,23,24,26,28,28A,29,30,31A,31B,
 • Długosza 2,4
 • Zamkowa 2,6,8,10
 • Sokolnickiego 1,4,6,8,10
 • Poniatowskiego 4
 • Krótka 1
 • Katedralna 5,7
 • Żydowska 8

 

wtorek, 22 marzec 2022 00:00

INFORMACJA

 

          W związku z dostarczeniem do naszych Klientów mieszkających w zasobach zarządzanych przez PGKiM, pism o rozwiązaniu umów na inkaso opłat za wypowiedzeniem, informujemy, że NIE DOTYCZĄ ONE W ŻADNYM PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMÓW NA DOSTAWĘ CIEPŁA. PEC Sandomierz w dalszym ciągu będzie dostarczał do Państwa budynków energię cieplną.

 

          Jedyna zmiana dotyczy podmiotu dokonującego rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami. Do tej pory był to PEC, natomiast od 1 lipca 2022 r. odpowiedzialnym za rozliczenie będzie Administrator lub Zarządca Państwa nieruchomości.

 

Jednocześnie informujemy, że książeczki rozliczeniowe za miesiąc lipiec 2022 r. stają się nieaktualne. Prosimy nie wpłacać zaliczek za miesiąc lipiec 2022 r. !

 

                                                                                                                            

poniedziałek, 17 styczeń 2022 00:00

Taryfa dla ciepła - obowiązująca od 1 lutego 2022

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.98.2021.CW z dnia 14 stycznia 2022r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu

(Decyzja i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

piątek, 14 styczeń 2022 00:00

eBOK

Miło nam poinformować, że usługa eBOK Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. została dla Państwa udostępniona.

 

Mogą się już państwo logować poprzez stronę internetową https://ebok.pecsandomierz.pl

UWAGA :
- Przy rejestracji należy podać identyfikator, którym jest symbol klienta (5 cyfrowy numer) dostępny na Państwa fakturze. 
- Wiadomości e-mail służące do potwierdzenia rejestracji otrzymają Państwo następnego dnia po wypełnieniu formularza rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług eBOK.

poniedziałek, 06 grudzień 2021 00:00

Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, że biuro PEC będzie nieczynne w następujących dniach :

 

- 24.12.2021 (Wigilia) - dzień wolny przypadający za 25.12.2021

- 21.01.2022                 -  dzień wolny przypadający za 01.01.2022

 

 

Projekt pn. "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek" o całkowitej wartości 5 491 199,70 zł został dofinansowany w formie pożyczki w wysokości 1 000 000 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                              

                                            

 

           W dniu 18.08.2021 Spółka PEC Sandomierz podpisała umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii na opracowanie techniczno-ekonomicznej analizy modernizacji kotłowni „Stocznia” zaopatrującej w ciepło prawobrzeżną część miasta. Działania podjęte przez KAPE oparte są na programie ELENA, finansowanym ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mającym na celu realizację zadań Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej. Zawiązana umowa ma na celu wybranie optymalnego rozwiązania dla modernizacji starzejącej się kotłowni „Stocznia” oraz znalezienie alternatywnych źródeł energii. Termin wykonania prac zaplanowano na koniec roku 2021.

 

Studium wykonalności/techniczno-ekonomiczna analiza modernizacji źródła ciepła
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu (Kotłownia Stocznia):

 

 • techniczna i rynkowa analiza stanu istniejącego,
 • aktualny bilans energii i planowane zmiany zapotrzebowania ciepła,
 • analiza wymagań środowiskowych,
 • analiza wariantowa możliwych kierunków modernizacji źródła,
 • określenie nakładów inwestycyjnych na każdy z wariantów.
 • przegląd źródeł finansowania inwestycji,
 • przegląd dostępnych programów wsparcia,
 • określenie wysokości możliwych do uzyskania pożyczek oraz dotacji,
 • określenie wielkości wymaganego wkładu własnego i/lub kredytu.
 • określenie kosztów eksploatacyjnych każdego z wariantów,
 • przyjęcie założeń, ustalenie metodyki oraz przeprowadzenia analiz ekonomicznych dla wybranych wariantów,
 • określenie wskaźników rentowności inwestycji,
 • analiza wrażliwości wybranych scenariuszy na wybrane parametry,
 • wpływ modernizacji na koszt produkcji ciepła,
 • wskazanie optymalnego wariantu modernizacyjnego.

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
818
936
5408
7407
11294
30916
793322


Twoje IP3.238.204.167

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76