×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

Ogłoszenie

o przetargu ofert na transport samochodowy  miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej na  place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2020r.  do 28 lutego 2021r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł        

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 21 stycznia 2020r. do godz. 1300      w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2020r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych      ( Dz.U.  z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.).     

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

wtorek, 26 listopad 2019 00:00

Komunikat

PEC Sandomierz Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z powodów technicznych w dniu 10 grudnia 2019r. w godz. od 10-11  dzwoniąc na bezpłatny alarmowy nr 993 nastąpi przełączenie na nr 662 150 665. Po tym terminie powracamy do bezpłatnego alarmowego nr 993. Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 22 październik 2019 00:00

Oferta pracy

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.29.2019.AZa z dnia 30 września 2019r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu :

poniedziałek, 12 sierpień 2019 00:00

Komunikat

PEC Sandomierz Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z powodów technicznych w dniach od 2 września do dnia 11 września 2019r. Biuro Obsługi Klienta i Kasa Spółki  będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 21 maj 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Napisane przez

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza II przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż :

 

1. Wyładowarki wagonów WWJ-115 producent Zremb Jasień rok produkcji 1991. Cena wywoławcza  12180,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie 1218,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 . Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230

Wyładowarkę wagonów można oglądać na placu w siedzibie kotłowni Stocznia ul.Portowa14 do dnia przetargu do godz. 1130 . Kontakt telefoniczny  Szlachetka Adam  tel. 602 759 645.

Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 do dnia 17.06.2019 do godz. 1200 lub w kasie spółki do dnia przetargu do godz. 1200 .

Pisemne oferty oddzielnie dla każdego środka trwałego należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przetarg" osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 do godz. 1200  

Okres związania z ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać w siedzibie PEC Sandomierz.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Zatwierdził : Prezes Zarządu mgr Grzegorz Kwiatkowski

czwartek, 18 kwiecień 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Napisane przez

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż n/w aktywów trwałych:

 

1. Ładowarka Ł-35HSW nr VIN 112, rok produkcji 1987. Cena wywoławcza : 17900,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie: 1790,00 zł .

2. Samochód ciężarowy 3,5 tony Lublin 3 3554 nr rejestracyjny TSA V035, rok produkcji 2000, VIN SUL 355417Y0019375.

Cena wywoławcza 2400,00 zł netto+VAT. Wadium w kwocie 240,00 zł.

3. Wyładowarka wagonów WWJ-115 producent Zremb Jasień rok produkcji 1991. Cena wywoławcza  17400,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie 1740,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 . Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230

W/w składniki majątku można obejrzeć na placu w siedzibie PEC S-rz Sp. z o.o.  poz. nr 1 , oraz w siedzibie kotłowni Stocznia ul.Portowa pozycje 2 i 3 do dnia przetargu do godz. 1130 . Kontakt telefoniczny  Szlachetka Adam  tel. 602 759 645.

Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 do dnia 16.05.2019 do godz. 1200 lub w kasie spółki do dnia przetargu do godz. 1200 .

Pisemne oferty oddzielnie dla każdego środka trwałego należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przetarg" osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 do godz. 1200  

Okres związania z ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać w siedzibie PEC Sandomierz.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Zatwierdził : Prezes Zarządu mgr Grzegorz Kwiatkowski

piątek, 05 kwiecień 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu: "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek"

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w załączniku

środa, 13 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu: "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek"

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w załączniku

 

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

Napisane przez

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

1. "Remont w budynku kotłowni "Rokitek" PEC Sp. z o.o. przy ul.P.O.W. nr 8 w Sandomierzu"

2. "Remont w budynku kotłowni "Stocznia" PEC Sp. z o.o. przy ul.Portowej 14A w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia  o zaproszeniu w załączniku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
907
867
6319
7180
20067
30667
693673


Twoje IP35.172.111.71

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76