×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

wtorek, 21 maj 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Napisane przez

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza II przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż :

 

1. Wyładowarki wagonów WWJ-115 producent Zremb Jasień rok produkcji 1991. Cena wywoławcza  12180,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie 1218,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 . Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230

Wyładowarkę wagonów można oglądać na placu w siedzibie kotłowni Stocznia ul.Portowa14 do dnia przetargu do godz. 1130 . Kontakt telefoniczny  Szlachetka Adam  tel. 602 759 645.

Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 do dnia 17.06.2019 do godz. 1200 lub w kasie spółki do dnia przetargu do godz. 1200 .

Pisemne oferty oddzielnie dla każdego środka trwałego należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przetarg" osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019 do godz. 1200  

Okres związania z ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać w siedzibie PEC Sandomierz.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Zatwierdził : Prezes Zarządu mgr Grzegorz Kwiatkowski

czwartek, 18 kwiecień 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu pisemnym

Napisane przez

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż n/w aktywów trwałych:

 

1. Ładowarka Ł-35HSW nr VIN 112, rok produkcji 1987. Cena wywoławcza : 17900,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie: 1790,00 zł .

2. Samochód ciężarowy 3,5 tony Lublin 3 3554 nr rejestracyjny TSA V035, rok produkcji 2000, VIN SUL 355417Y0019375.

Cena wywoławcza 2400,00 zł netto+VAT. Wadium w kwocie 240,00 zł.

3. Wyładowarka wagonów WWJ-115 producent Zremb Jasień rok produkcji 1991. Cena wywoławcza  17400,00 zł netto +VAT. Wadium w kwocie 1740,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 . Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230

W/w składniki majątku można obejrzeć na placu w siedzibie PEC S-rz Sp. z o.o.  poz. nr 1 , oraz w siedzibie kotłowni Stocznia ul.Portowa pozycje 2 i 3 do dnia przetargu do godz. 1130 . Kontakt telefoniczny  Szlachetka Adam  tel. 602 759 645.

Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 do dnia 16.05.2019 do godz. 1200 lub w kasie spółki do dnia przetargu do godz. 1200 .

Pisemne oferty oddzielnie dla każdego środka trwałego należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Przetarg" osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 do godz. 1200  

Okres związania z ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać w siedzibie PEC Sandomierz.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Zatwierdził : Prezes Zarządu mgr Grzegorz Kwiatkowski

piątek, 05 kwiecień 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu: "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek"

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w załączniku

środa, 13 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu: "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek"

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w załączniku

 

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

Napisane przez

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

1. "Remont w budynku kotłowni "Rokitek" PEC Sp. z o.o. przy ul.P.O.W. nr 8 w Sandomierzu"

2. "Remont w budynku kotłowni "Stocznia" PEC Sp. z o.o. przy ul.Portowej 14A w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia  o zaproszeniu w załączniku

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 "Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 3,5,7 oraz przy budynkach Ogrodowa 6 i 8 w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia w załączniku

INFORMACJA NR OKA.4210.1.2019.275.XV.AZA.ZMD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2019r. , poz. 871.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 1 marca 2019r.

wtorek, 22 październik 2019 00:00

Oferta pracy

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu zajmuje się wytwarzaniem   i  zaopatrywaniem w parę  wodną i gorącą wodę oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych. Obsługujemy  blisko 4,5 tysiąca klientów. Jesteśmy częścią życia kulturalnego i sportowego miasta, w którym funkcjonujemy. Budujemy długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Za ciepłem stoją ludzie – dołącz do Zespołu PEC Sandomierz Sp. z o.o.

Poszukujemy  inspektora ds. rozrachunków z klientami - pracownika Biura Obsługi Klienta

Miejsce pracy: SANDOMIERZ

Wymagania::

 • Wykształcenie średnie bądź wyższe
 • Preferowane  doświadczenie w pracy z klientami oraz doświadczenie w pracy w zespole
 • Znajomość prawa w zakresie windykacji
 • Znajomość zasad rachunkowości z zakresu rozrachunków z klientami
 • Znajomość technik negocjacyjnych
 • Mile widziane referencje

Zadania:

 • bieżąca obsługa klienta w sprawach dotyczących sprzedaży energii cieplnej, informowanie o stanie rozrachunków
 • analiza kont rozrachunkowych klientów
 • bieżące księgowanie dokumentów sprzedaży
 • prowadzenie negocjacji oraz uzgadnianie harmonogramów spłat dla dłużników
 • udzielanie informacji nt. zadłużenia, ustalanie terminów spłaty zadłużenia oraz warunków zawarcia ugody
 • monitorowanie ustalonych spłat i motywowanie dłużników do ich terminowej realizacji
 • prowadzenie dokumentacji spraw windykacyjnych oraz kartotek klientów
 • monitorowanie stanu należności spółki ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat dokonywanych przez klientów
 • prowadzenie pełnej dokumentacji na wszystkich etapach windykacji oraz rozrachunków z klientami

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat
 • stabilną pracę w firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • nagrody jubileuszowe i system premiowy
 • ubezpieczenia grupowe oraz Pracowniczy Program Emerytalny Firmy
 • rozbudowany system socjalny dla pracowników i ich rodzin
 • finansowanie kosztów odnowienia uprawnień i innych szkoleń rozwijających umiejętności przydatne w pracy

Jesteś zainteresowany/a? Prześlij swoje CV.

Na Twoje CV czekamy do 16.04.2021r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane pracą  prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji  w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o dołączenie poniższej zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Sandomierz Sp. z o.o., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w celach realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie”.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu ofert na transport samochodowy  miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej na  place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2019r.  do 29 lutego 2020r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł        

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2019r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.  z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.).     

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

 

czwartek, 20 grudzień 2018 00:00

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 24.12.2018r. /poniedziałek/ nie będzie czynna: Kasa

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
34
245
3445
7000
5694
22049
1276791


Twoje IP3.233.221.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76