×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

środa, 13 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w celu otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji dla projektu: "Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni Rokitek"

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w załączniku

 

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

Napisane przez

Ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty

1. "Remont w budynku kotłowni "Rokitek" PEC Sp. z o.o. przy ul.P.O.W. nr 8 w Sandomierzu"

2. "Remont w budynku kotłowni "Stocznia" PEC Sp. z o.o. przy ul.Portowej 14A w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia  o zaproszeniu w załączniku

poniedziałek, 04 marzec 2019 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 "Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 3,5,7 oraz przy budynkach Ogrodowa 6 i 8 w Sandomierzu"

Treść ogłoszenia w załączniku

INFORMACJA NR OKA.4210.1.2019.275.XV.AZA.ZMD PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2019r. , poz. 871.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 1 marca 2019r.

wtorek, 22 październik 2019 00:00

Oferta pracy

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu zajmuje się wytwarzaniem   i  zaopatrywaniem w parę  wodną i gorącą wodę oraz powietrze do układów klimatyzacyjnych. Obsługujemy  blisko 4,5 tysiąca klientów. Jesteśmy częścią życia kulturalnego i sportowego miasta, w którym funkcjonujemy. Budujemy długotrwałe relacje oparte na zaufaniu.

Za ciepłem stoją ludzie – dołącz do Zespołu PEC Sandomierz Sp. z o.o.

Poszukujemy  inspektora ds. rozrachunków z klientami - pracownika Biura Obsługi Klienta

Miejsce pracy: SANDOMIERZ

Wymagania::

 • Wykształcenie średnie bądź wyższe
 • Preferowane  doświadczenie w pracy z klientami oraz doświadczenie w pracy w zespole
 • Znajomość prawa w zakresie windykacji
 • Znajomość zasad rachunkowości z zakresu rozrachunków z klientami
 • Znajomość technik negocjacyjnych
 • Mile widziane referencje

Zadania:

 • bieżąca obsługa klienta w sprawach dotyczących sprzedaży energii cieplnej, informowanie o stanie rozrachunków
 • analiza kont rozrachunkowych klientów
 • bieżące księgowanie dokumentów sprzedaży
 • prowadzenie negocjacji oraz uzgadnianie harmonogramów spłat dla dłużników
 • udzielanie informacji nt. zadłużenia, ustalanie terminów spłaty zadłużenia oraz warunków zawarcia ugody
 • monitorowanie ustalonych spłat i motywowanie dłużników do ich terminowej realizacji
 • prowadzenie dokumentacji spraw windykacyjnych oraz kartotek klientów
 • monitorowanie stanu należności spółki ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłat dokonywanych przez klientów
 • prowadzenie pełnej dokumentacji na wszystkich etapach windykacji oraz rozrachunków z klientami

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat
 • stabilną pracę w firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • nagrody jubileuszowe i system premiowy
 • ubezpieczenia grupowe oraz Pracowniczy Program Emerytalny Firmy
 • rozbudowany system socjalny dla pracowników i ich rodzin
 • finansowanie kosztów odnowienia uprawnień i innych szkoleń rozwijających umiejętności przydatne w pracy

Jesteś zainteresowany/a? Prześlij swoje CV.

Na Twoje CV czekamy do 16.04.2021r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane pracą  prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji  w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Prosimy o dołączenie poniższej zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Sandomierz Sp. z o.o., zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, w celach realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie”.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu ofert na transport samochodowy  miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej na  place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2019r.  do 29 lutego 2020r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł        

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2019r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.  z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.).     

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

 

czwartek, 20 grudzień 2018 00:00

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 24.12.2018r. /poniedziałek/ nie będzie czynna: Kasa

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PEC - Sandomierz Sp. z o.o. informuje o zmianie nr telefonu  - Kotłowni "Stocznia" ul. Portowa :

aktualny nr tel. 15 831 00 33 - kotłownia "Stocznia" ul. Portowa

SZANOWNI PAŃSTWO,
Zawarte w Informatorze „Głos Sandomierza” informacje, których autorem jest Radny Miasta Sandomierza Pan Zbigniew Rusak, dotyczące PEC Sandomierz Sp. z o.o. są nieprawdziwe i nieścisłe. Publiczne rozpowszechnianie takich informacji szkodzi wizerunkowi firmy, a tym samym naraża PEC Sandomierz na utratę zaufania swoich Klientów.
WZYWAMY Radnego Pana Zbigniewa Rusaka do opublikowania w wydawanym przez Niego Informatorze SPROSTOWANIA oraz wydrukowania PRZEPROSIN za upublicznianie nieprawdziwych i nieścisłych danych. Ponadto skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w trybie art. 212 kodeksu karnego, który stanowi o przestępstwie zniesławienia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu w 2018r. wyrejestrowało w Urzędzie Dozoru Technicznego kocioł węglowy WR-10, zainstalowany w kotłowni ,,Rokitek”. W związku z powyższym moc kotłów węglowych w kotłowni ,,Rokitek” zmniejszyła się z 25,6 MW do 14,0 MW. Redukcja mocy kotłów węglowych przyczyni się do zmniejszenia o 1/3 samochodowych dostaw węgla do kotłowni. Ilość samochodów dostarczających miał węglowy ulicą Polną zostanie tym samym zredukowana o 33%. Jednocześnie zmniejszenie mocy kotłowni ,,Rokitek” pozwoliło Spółce wyjść z obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
468
1048
2439
4255
28130
18786
1109985


Twoje IP3.236.207.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76