×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

poniedziałek, 09 listopad 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez 

 

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu nr 1/POIiŚ/2020 z dnia 8.06.2020r. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel. 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowanie dokumentacji przetargowej dla niżej wymienionych procedur  przetargowych dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji:

  • Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
  • Procedura przetargowa wyłonienia Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” .

Miejsce realizacji : Kotłownia ”Rokitek ”- Sandomierz ul. POW 8,
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji:

I etap przygotowanie SIWZ (ogłoszenie, instrukcja dla wykonawcy, wzór umowy, program funkcjonalno-użytkowy, opis przedmiotu zamówienia) dla procedur 1 i 2 – 29.01.2021r

II etap pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania od oferentów dla procedur 1 i 2 – 15.03.2021r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia (email-skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub pobrać z załącznika poniżej ogłoszenia.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   
Robert Sobieraj,  Katarzyna Barańska, Tomasz Kamuda  tel. 15 832 58 40  w godz. 900-1400  

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 26 listopada 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 listopada 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sandomierz. 12.11.2020 r.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
134
441
6877
3159
11419
17989
1417865


Twoje IP3.236.142.143

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76